Logga Blue Art Production

#Integritetspolicy

Vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter

Integritetspolicy

Blue Art Production värnar om dig som kund och din personliga integritet. På denna sida kan du läsa om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018. Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgifter som Blue Art Production kan ha om dig som kund:

  • Namn och eventuellt titel
  • Kontaktuppgifter (telefonnummer, epostadress)
  • Personnummer (om du t ex har en enskild firma som är registrerad som kund hos oss)
  • Lösenord (i de fall ditt företag har en kundshop hos oss där du har inloggning som användare eller administratör)

Så kallade em känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Hur och varför vi använder alla eller delar av dina personuppgifter

Affärssystem

För att hantera ett kundprojekt (från en första förfrågan, till offert, order, inköp, leverans och fakturering) registreras väsentliga uppgifter om det beställande företaget samt involverade kontaktpersoner, i vårt affärssystem. Denna information raderas efter 7 år.

Legitimation kan begäras vid utlämning av varor.

I vårt interna CRM system sparas namn, titel, kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress) och eventuella anteckningar kring aktiviteter, avstämningsmöten, utprovningar etc som vi genomför med våra kunder. Blue Art Productions sälj- och ekonomipersonal har tillgång till det kundregister som finns i affärssystemet.

Tredje part

Blue Art Production delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör och speditör för att fullfölja en specifik beställning eller leverans. Vid t ex distributioner till hemadresser till olika mottagare sparas dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att genomföra leveransen och för att t ex spåra ej levererad försändelse. Personuppgifter används i dessa fall inte för andra ändamål än dessa.

Bokföring

Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge det är nödvändigt för arkiveringsändamål samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Avtal

Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är anställningsavtal, kundavtal och leverantörsavtal.

Cookies, webbsidor, webbshop

Våra webbplatser (förutom webbshopen) använder sig inte av cookies. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

Webbshopen använder sessions-cookies för att underlätta användningen. Dessa cookies är nödvändiga för funktionen, men är satta till automatisk radering efter ett par dagar.

Webbshopen sparar de eventuella data som skall tryckas på en produkt, t.ex. namn, telefon, epostadress på ett visitkort.

Beställningar med personligt tryck

Visitkort, korrkort etc.

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att maila info@relieftryck.se. Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID-kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts). Du får ett svarsmail med aktuell information samt relevanta bilagor.

Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till Blue Art Production med vändande mail, varpå vi raderar / ändrar din information.